operation for grå stær

Operation for grå stær? Læs om mulighederne her

Hvad er grå stær?

Grå stær er en hyppig årsag til synsnedsættelse. Grå stær er hvis øjets lise er uklar og mat. Man kan både få grå stær i begge øjne eller kun et enkelt. Årsagen til at man kalder det grå stær er fordi man på personer med grå stær kan se en slags grå hinde over øjenlinsen. Det er muligt at få grå stær i alle aldre men øjensygdommen ses oftest hos ældre.

Hvorfor opstår grå stær?

Alt har en vis levetid, eller retter sagt udløbsdato. Kroppens organer har celler og disse celler har en vis levetid. Når denne levetid er afsluttet vil cellerne blive erstattet af nye celler. Dog gælder samme princip ikke i øjenlinsen. I øjenlinsen vil de gamle celler blive men de nye celler blot vil kommer ovenpå de gamle. Man skal betragte øjets linse og dets celler som et løg. For hver gang der kommer nye celler, så kommer der et nyt lag. Ligesom et løg. De ældste celler vil placere sig i midten af linsen og er derfor ligeså gammel som person med linsen. Med alle disse lag, vil lisen med tiden blive sløret. Linsen vil kunne forblive klar og gennemsigtig, hvis cellerne og deres protein-indhold ligger i et bestemt og meget nøjagtigt mønster. Jo ældre man bliver jo mere uregelmæssig bliver mønsteret. Disse uregelmæssigheder gør at linsen bliver uklar og den får en grå eller brun farve. Uklarhederne kan både ligge jævnt eller ujævnt fordelt på linsen. Grå stær er derfor blot en del af aldringsprocessen og kan forbindes med at få rynker og grå hår.

Grå stær kan dog fremskyndes ved følgende 5 årsager:

  1. Hvis man ryger
  2. Hvis man har regnbuehindebetændelse
  3. Hvis man har været under behandling med binyrebarkhormon i en længere periode
  4. Hvis man har fået en øjenskade

Hvad er symptomerne for grå stær?

Mange kan have grå stær uden at vide det. Let gråstær har som udgangspunkt ingen symptomer. Dog ved tiltagende grå stær vil man få sløret syn. Farverne kan også bliver forvrænget og man vil ikke kunne se ved stærkt lys. Man kan ikke se hvis man kommer i kontakt med stærkt lys, da de uklarheder som sidder på linsen bliver lyst op, og skygger for synet. Grå stær bliver værre og værre med årene, men det foregår over et længere forløb, så man vil ikke kunne se uklart fra den ene dag til den anden. Dog hvis man oplever nedsat syn, bør man søge en øjenlæge og eventuelt finde ud af hvad muligheder der er for en operation for grå stær.

Hvordan kan man blive kureret for grå stær?

En operation for grå stær er den eneste løsning. Her fjernes den naturlige linse og erstattes med en plastiklinse. Operationen tager som regel ikke mere end 15-20 minutter og foregår under lokalbedøvelse. Det er et mindre indgreb og er fuldstændigt smertefrit. Under operationen laves et miniature hul i øjet. Her knuses den naturlige linse, med et ultralyds-apparat, og suges ud i små stykker. Den naturlige linse ligger i en kapsel som efterlades i øjet som skal holde på den nye plastiklinse. Det lille hul er så småt at det sjældent behøves at sys. Som regel kan man tage hjem direkte efter operationen.

Et par uger efter man har fået en operation for grå stær kan man blive målt til nye briller. Nogle kan nøjes med læsebriller efter operationen. Som udgangspunkt opnås der et fuldstændigt normalt syn efter en operation for grå stær. Det er dog ikke altid tilfældet hvis man eksempelvis har en anden øjensygdom også, såsom nethindeforandringer.

Skal man bruge briller efter en operation for grå stær?

Som tidligere nævnt bliver der langt en lille plastiklinse ind i øjet når man får en operation for grå stær. Denne plastiklinse vil så have den målte styrke, således at øjet går i 0. Dog er der ikke nogen garanti for at styrken kommer til at blive præcis 0. Derfor er det ikke sikkert man kan blive helt brillefri og man kan godt blive nødt til at bruge læsebriller.

Hvad sker der hvis du ikke får en operation for grå stær?

Hvis du ikke får en operation for grå stær kan du risikere at miste synet. Grå stær kan nemlig udvikle sig til grøn stær. Dog er det meget sjældent i Danmark at man får grøn stær, da patienterne når at henvende sig til en øjenlæge før den grå stær er blevet alvorlig. Grå stær kommer ikke fra den ene dag til den anden, og det er under udvikling i mange år, så derfor skal man ikke være nervøs for lige pludselig at miste synet.

Kan der forekomme komplikationer ved operation af grå stær?

Det er meget sjældent at der forekommer komplikationer ved en operation. I meget sjældne tilfælde kan komplikationer give blivende eller forværring af den grå stær og måske tab af synes på øjet. Der kan også ske det, at der kan komme uklarheder på den bagerste del af linsekapslen. Dette kan dog udredes ved at behandle øjet med laser. Dette kaldes også efterstær.

Få en operation for grå stær hos Peter Brincker

Peter Brincker er en af de mest erfarne øjenlæger og har udført utallige af operationer for grå stær gennem tiden. Peter Brinckers klinik var nemlig den første i Danmark, som tilbød operationer for blandt andet nærsynethed, bygningsfejl og langsynethed. Klinikken er i besiddelse af et af verdens mest sikre og hurtigste laserteknologi. Du kan derfor føle dig tryg ved at få en operation for grå stær hos Peter Brincker. Hvis du stadig er i tvivl om du ønsker en operation hos Peter Brincker kan du få en gratis og uforpligtende forundersøgelse. Du vil blive grundigt undersøgt og få svar på tvivlsspørgsmål om operationen og andet som bekymre dig. Alle operationer koster 15.000 kr. pr. øje. Alt efter hvad som er galt med øjet kan man få dækket denne operation af det offentlige. Du kan læse meget mere om operation for grå stær ved at tilgå linket her!