Målgruppen

Hvem er din målgruppe?

Det er altid vigtigt at kende sin målgruppe rigtig godt, når man ønsker at påvirke dem med sin markedsføring. Dette gælder naturligvis også i rejsebranchen.Ligeledes kan det være en fordel at opdele målgruppen i forskellige segmenter, så ens markedsføringskampagner rammer så præcist som muligt.

Her gælder det om at kende sine målgrupper helt ind til benet. Hvem er de, hvor opholder de sig, og hvad kendetegner dem? Og ikke mindst: hvad skal der til for, at de vælger dig?

Som eksempel kan man sige, at hvis man er et rejsebureau, der sælger storbyferier til Rom og London, så kan man have forskellige segmenter i målgruppen, som adskiller sig på rigtige mange parametre, og som derfor kræver forskellige tilgange.

Et tænkt eksempel her kunne være:

  • yngre par
  • børnefamilier
  • venne-/venindegrupper
  • pensionister

Her kan man selvfølgelig lave en mere præcis og udspecificeret beskrivelse af målgruppen og opdeling under de fire “hovedkategorier”. Det vigtige er, at man kender de forskellige målgrupper, og er opmærksom på hvilke kampagner, der skal til for at overbevise dem hver især. 

Hvad er dit produkt?

Hvis man som i ovenstående tilfælde har forskellige målgrupper, er det dog ikke nok bare at benytte forskellige kampagner til at ramme dem. Målgrupperne har forskellige præferencer og derfor er det vigtigt, at ens produkt matcher målgrupperne. Hvis ikke det er tilfældet, vil det være bedre at indsnævre sin målgruppe.

Hvis vi vender tilbage til ovenstående eksempel, er det klart, at børnefamilier, pensionister og yngre par ofte vil have forskellige krav og ønsker til en storbyferie. Derfor er det vigtigt, at sørge for at ens produkt og service er tilpasset til de enkelte målgrupper.

Du skal være bekendt med kunderejsen

Et punkt hvor rejser adskiller sig fra mange andre produkter og serviceydelser er ved den kunderejse, som potentielle kunder foretager i forbindelse med et køb.

I nogle tilfælde bliver en rejse købt mere end et år før datoen for rejsen. Andre gange bliver den købt samme dag. Så hvordan griber man markedsføringen an? Det er der langt fra noget enkelt svar på. En god start kan dog være at kigge nærmere på de forskellige typer af kunder, rejser og køb.

Det gælder om at ramme kunden på det rigtige tidspunkt i købsprocessen. Hvis man sælger sommerrejser nytter det altså ikke at markedsføre sine rejser i vintermånederne, hvis den pågældende kunde allerede bestiller rejsen i efteråret. Her er det vigtigt at benytte den data og det kendskab man har fra sine eksisterende kunder, så man kan danne sig et klart overblik og segmentere de forskellige kunder efter deres kunderejser.

Der findes naturligvis en lang række forskellige rejsetyper, som henvender sig til forskellige målgrupper.

Her skal man være bevidst om hvilken målgruppe, man forsøger at nå med en given markedsføringskampagne. Der er nemlig stor forskel på købsprocessen for forskellige målgrupper. 

Eksempelvis vil yngre kunder i mange tilfælde foretage en større del af købsprocessen på egen hånd, mens nogle tilbagevendende kunder altid bestiller ferien på samme tidspunkt og rejser osv. Dermed er der altså også forskel på, hvilke konkurrenceparametre der er vigtige for de forskellige kundetyper. Nogle kunder er mest optaget af pris, andre af service, andre af udvalg osv. 

Mens nogle aktører i branchen forsøger at ramme flere forskellige målgrupper på én gang, sigter andre mod én klart defineret målgruppe. Hvis man er dygtig og har en klar strategi, kan det sagtens give mening at sigte mod forskellige målgrupper med forskellige produkter og ydelser. Det kan dog i nogle tilfælde være vanskeligt, da det kan være krævende at have det fulde billede af de enkelte målgrupper og den dertil tilpassede markedsføring.

Søger du hjælp?

Er der brug for en konsulent til at hjælpe Jer i gang med at markedsføre Jeres rejser og/eller ture?