Arbejdsglaede

Arbejdsglæde foredrag & Konflikthåndtering

I rigtig mange danske virksomheder opleveres problemer med arbejdsglæden, men med et arbejdsglæde foredrag kan man både få sig indsigtfuld viden samt nogle gode værktøjer til at bearbejde manglende arbejdsglæde og eventuel konflikthåndtering

Hvorfor opstår manglende arbejdsglæde?

Manglende arbejdsglæde kan opstå af rigtig mange forskellige årsager lige fra utilfredshed med sine arbejdsopgaver, kollegaers uoplagthed /faglige kunnen, stress og en lang række andre faktorer.

Ofte kan der ikke sættes finger på én enkelt ting, der er årsagen til den manglende arbejdsglæde, og derfor findes heller ikke ét værktøj til den eventuelle konflikthåndtering på arbejdspladsen, hvis der skulle opstå problemer med arbejdsglæden. Dog er en af de vigtigste faktorer faktisk ofte manglende anerkendelse og forståelse fra topledelsen.

Topledere har kun fokus på resultater

I en stor undersøgelse omkring arbejdsglæde på arbejdspladsen blev mellemledere spurgt, hvad de vigtigste faktorer til en virksomheds succes var, og som nr. 2 blev nævnt medarbejderglæde. I den samme undersøgelse spurgte man også topledelsen og her kom arbejdsglæde langt nede på prioriteringslisten, og i stedet blev der lagt større vægt på resultater. Denne uoverensstemmelse internt i virksomheden mellem lederniveauer sætter også nogle rammer for hvordan konflikthåndteringen i virkeligheden skal foregå.

Konflikthåndtering

Hos Supplement laves både kurser i konflikthåndtering og arbejdsglæde foredrag, og selv om det er to selvstændige kurser er de yderst forenelige, da man både som medarbejder, mellemleder og topleder kan lære at håndtere konflikter – også inden konflikthåndtering overhovedet bliver nødvendigt.

I denne sammenhæng bliver der undervist ved hjælp af psykologiske spil og tildeling af roller, hvor der gennemgås, hvilken påvirkning eksempelvis en negativ kommentar kan have alt efter hvilken rolle man besidder på arbejdspladsen, men også hvordan en negativ kommentar kan smitte, og derved medvirke til generel dårlig arbejdsglæde på arbejdspladsen.

Hvis dette indlæg har givet blod på tanden for at høre mere om konflikthåndtering eller få et arbejdsglæde foredrag, kan begge kurser findes hos Supplement.