Psykiatrisk behandlingstilbud: Livet på et længerevarende botilbud

Jeg synes, at vi i dag skal sætte lidt fokus på de mange danskere, der ikke lever under almindelig kår. Det kan være, at man bor på et længerevarende botilbud pga. en psykisk lidelse, eller det kan være, at man af samme grund må opholde sig størstedelen af livet på et psykiatrisk behandlingstilbud.