home Arbejdsforhold, Erhverv, Kommunikation, Personlig effektivitet Peder Ahrens – Den travleste mand i Danmark.

Peder Ahrens – Den travleste mand i Danmark.

Det kan for mange mennesker være en stejl bakke, at holde styr på de mange ting hverdagen smider en i hovedet. Nogle vil aldrig komme over denne bakke, og endnu flere vil aldrig søge, at udfordre den.

Sådan er det ikke for Peder Ahrens. Tværtimod. Med et CV så langt, at Greenpeace ville finde det krænkende for regnskoven, at printe det, har han udrettet meget igennem sine mange år i det danske erhverv.

Peder Ahrens har altså ikke ligget på den lade side igennem sit liv. Det vil være en umulig udfordring at liste alt, hvad Peder Ahrens har udrettet, men følgende vil alligevel gøre et forsøg, på at bringe de mest relevante ting udrettet af Peder Ahrens.

 

Tiden på skolebænken.

Peder Ahrens første fuldførte projekt kom af sig i 1983, da han sagde farvel til Munkekærskolen, der er beliggende i den sjællandske by Solrød. Peder Ahrens spildte ingen tid da han afsluttede 10 klasse. Han fandt sig allerede samme år optaget på Teknisk skole, i den sjællandske by Roskilde. Peder Ahrens læste den Grafiske linje på Roskilde Teknisk skole. En linje Peder Ahrens fandt både udfordrende og interessant. Da han afsluttede sin uddannelse på Roskilde Tekniske skole, skaffede han sig en læreplads hos firmaet Køhn Group A/S som reprofotograf. Peder Ahrens fortsatte hos Køhn Group indtil 1987.

Han skulle nu prøve noget nyt og startede derfor på Officersuddannelsen på Sergent- og Officersskolen. Peder Ahrens blev derfra Premierløjtnant, og var nu som en del af forsvaret, allerede godt i gang med at udvikle, hvad der kun var starten på en meget sporadisk karriere.

Da behovet for nye udfordringer meldte sig, startede han på Merkonomuddannelsen på Niels Brock CPH Business College, med speciale i Personaleudvikling. I 2005 afsluttede Peder Ahrens sin uddannelse på Niels Brock. Under Peder Ahrens uddannelse på Niels Brock stoppede han desuden som Premierløjtnant, da interessen for merkonomfaget havde udviklet sig.

Peder Ahrens fandt desuden, at han på Merkonomuddannelsen havde udviklet en interesse for coaching. Dette ledte ham videre til at søge en uddannelse inde for Coaching. I 2009 afsluttede Peder Ahrens sin uddannelse som certificeret KaosCoach®, fra Life- og Business Coaching, CoachCamp. Igennem flere år arbejdede Peder Ahrens inden for coaching og som merkonom.

I 2012 afsluttede Peder Ahrens sin videreuddannelse fra Niels Brock CPH Business College, inden for faget Projektstyring med inddragelse af LEAN.

Igennem sit arbejde med rådgivning og rekruttering, og med sin ukuelige lyst til at søge nye udfordringer, har Peder Ahrens desuden også videreuddannet sig igennem kurser i Konflikthåndtering, Matchning af indsatsparate borgere, Integrationsfaglighed i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen og i Styrket Borgerkontakt. Som nævnt har Peder Ahrens udrettet meget, og dette har kun kradset i overfladen, nemlig Peder Ahrens uddannelsesniveau.

 

Arbejde gennem tiden.

Det kan være svært, at forestille sig hvordan Peder Ahrens har haft tid til at arbejde imellem hans tid som student, men ligesom uddannelses CV’et er der også massere, at finde på Peder Ahrens arbejdserfaring.

 

Som nævnt startede Peder Ahrens sin tid på det danske arbejdsmarked som læring hos Køhn Group A/S, hvor han arbejdede som reprofotograf i 4 år. Efter dette arbejdede Peder Ahrens som reprofotograf og grafiker hos Multiscan. Her involverede Peder Ahrens opgaver design og layout. Dertil også illustrationsopgaver, billedmanipulation og scanning af billeder der derfra gik til videre bearbejdning. Peder Ahrens arbejdede inden for en bred vifte af produktioner, der involverede det trykte medie. Fra annoncer til store trykte katalog- og magasins produktioner. Peder Ahrens havde at gøre med dem alle. Det var især hans evner inden IT og hans fleksible og kreative evne som grafiker, der gjorde Peder Ahrens særligt værdsat hos Multiscan.

Efter Multiscan arbejdede han hos virksomheden Vedel Reproduktion, hvor han fungerede som projektkoordinator. Her trak han især på sine evner og kompetencer inden for Merkonomfaget.

Gennem sit arbejde på Vedel Reproduktion var Peder Ahrens ansvarlig for tilrettelæggelse af produktionsplaner og – opgaver, interne projekter indenfor journalisering, kodificering. Dertil også opdatering og vedligeholdelse af databaser på superbruger niveau Peder Ahrens var desuden også lead på koordinering af virksomhedens grafiske opgaver.

 

Det var naturligvis ikke nok for Peder Ahrens, at brillere kun inden for Vedel Reproduktion. Peder Ahrens startede derfor på samme tid sine 9 år i det danske forsvar, hvor han fungerede som kompagnichef og personaleansvarlig . I 1996 startede Peder Ahrens hos virksomheden SP3 A/S, hvor han arbejdede som grafiker ved siden af sit job i forsvaret.

Da Peder Ahrens startede hos SP3 A/S blæste han liv i sine evner som grafiker igen. Peder Ahrens beskæftigede sig med opgaver inden for annoncer og aviser til større magasinproduktioner.

Efter at have slået sig i det grafiske, startede Peder Ahrens som projektkoordinator hos SP3 A/S, hvor Peder Ahrens beskæftigede sig med koordinering af grafiske opgaver til medarbejdere i samarbejde med produktionsledere og kunder.

Peder Ahrens var procesansvarlig for produktionsplaner, briefing og opgavefordeling. Dertil var Peder Ahrens også ansvarlig for journalisering og kodificering af databaser.

Oveni disse opgaver var Peder Ahrens desuden også ansvarlig for outsourcing og vedligeholdelse af databaser og speciale opgaver, der krævede outsourcing til Riga og Bangladesh.

 

I 2009 startede Peder Ahrens sin egen virksomhed, House of Growth. Peder Ahrens havde denne virksomhed sideløbende med sit arbejde hos SP3 A/S (nu under navnet MarketSquare.)

Gennem sin virksomhed House of Growth, rådgav Peder Ahrens andre virksomheder i sager som personalespørgsmål, der blandt andet omfavnede sparring til øverste ledelse, linjeledelse og medarbejdere. Dertil kom det faglige og arbejdsretslige system startet i forbindelse med personaleadministrative opgaver.

Peder Ahrens beskæftigede sig med House of Growth op til 2012, hvorefter han lukkede virksomheden, der havde beskæftiget Peder Ahrens med personaleudvikling, personaleadministration, arbejdsret, teambuilding, personaleledelse, procesledelse og virksomhedsorganisation.

I 2013 startede Peder Ahrens sin stilling som Virksomhedskonsulent hos jobcenteret i Herlev Kommune. Peder Ahrens arbejder anno 2015 stadigvæk hos Herlev Jobcenter.

Peder Ahrens er igennem sit virke som Jobkonsulent med i rådgivning og vejledning i ansættelse, af borgere på særlige vilkår. Peder Ahrens kompetencer i sit job som Jobkonsulent, er baseret på screening, rekruttering, fastholdelse af medarbejdere og ansættelse af medarbejdere på særlige vilkår med virksomhedspraktik og løntilskud. Dertil har Peder Ahrens stærke viden om lovene i forhold til beskæftigelsesområdet, været en stor force.

I 2014 blev Peder Ahrens, gennem hans solide viden og kompetencer inden for HR og arbejdsmarkedet, knyttet som ekstern lektor hos professionsskolen Metropol, hvor Peder Ahrens er fungerende som underviser 3-4 gange årligt.

Peder Ahrens underviser på Metropol i forhold til socialrådgiverstuderende. Hans undervisning berører felterne som arbejdsmarkedsforhold. Dertil underviser han i hvordan jobcenterets socialrådgivere og virksomhedskonsulenter i samarbejde med borgere, social- og virksomhedsmentorer får skabt en ansættelse på særlige vilkår.

Peder Ahrens underviser desuden i processerne og metoderne i disse områder.

 

Frivilligt arbejde.

Hvor umuligt det end kan virke, så fandt Peder Ahrens stadigvæk tid til at fungere som frivillig i Røde Kors, hvor han var frivillig op til 2013. Igennem sit arbejde hos Røde Kors, beskæftigede Peder Ahrens sig med krisesamtaler med ofre, vidner og pårørende, der havde oplevet intense og chokerende ting.

Peder Ahrens beskæftigede sig eksempelvis med ofre for ulykker, kriminalitet og trafikuheld. Han var desuden involveret i samarbejde med instanser som brandvæsen, psykologer og sagsbehandlere i forhold til at finde hjælpeforanstaltninger inden for psykologiske, sociale og juridiske emner.

Peder Ahrens var igennem sin tid hos Røde Kors også involveret i Røde Kors organisatoriske grundlæggende kursus om organisationen Røde Kors. Peder Ahrens tog desuden kurser i psykisk førstehjælp, struktureret krisesamtale og desuden også supervision.

 

Uden for arbejdet.

Når Peder Ahrens ikke arbejder – hvilket kunne se ud til, at være altid – nyder Peder Ahrens at male. Mere specifikt holder Peder Ahrens af at male akvarel.

Peder Ahrens finder at han kan finde inspiration i de fleste ting, og ofte vil han tage et billede med sin telefon og derefter genskabe det med sin pensel. Det er altså blevet tydeliggjort, at Peder Ahrens er en mand med mange bolde i luften, og dertil kommer også en imponerende karriere, der spænder meget bredt.

 

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *