home Børn Hvordan gør bosteder en forskel i børn og unges liv?

Hvordan gør bosteder en forskel i børn og unges liv?

Bosteder, botilbud, opholdssteder, døgninstitutioner. Kært børn har mange navne, men det dækker over den samme ting. Et opholdssted er en form for institution, hvor udsatte borgere i forskellige aldre kan tage ophold. Ophold kan både ske planlagt og akut. I dette indlæg vil vi tage udgangspunkt i Holmegaardshuset som case. Holmegaardshuset er et opholdssted med base i Fensmark. Det er både spædbørn, børn, unge, familier, forældre og gravide, der kan tage ophold. Selve huset er delt op i forskellige fløje, som hver har specialiserede ansatte. Der arbejdes ud fra teoretiske perspektiver, som danner den dybt forankrede faglighed, som er essentiel for bostedet. For det er netop denne faglighed, der lægger grund for, at borgerne kan tilegne sig redskaber og kompetencer til brug i dagligdagen.

Det er meget komplekse problemstillinger, pædagogerne møder, når de snakker med borgerne. Det kan være den kriseramte mor, som dagligt har fået tæsk og er blevet undertrykt. Det kan være spædbarnet, der er født med misbrugere som forældre, og derfor fra start har været omsorgssvigtet. Det kan være teenageren, der aldrig har oplevet empati og kærlighed i familien og derfor har udviklet en masse vrede, som manifesterer sig i fysisk adfærd. Alle disse eksempler skal man på et opholdssted som Holmegaardshuset kunne forholde sig til og reagere på. Det kræver høj faglighed og en bred vifte af redskaber.

Holmegaardshuset understøtter udviklingen

Den måde, som Holmegaardshuset gør en forskel på, er ved at understøtte udvikling hos den enkelte. Der arbejdes med forskellige behandlingsmetoder med formål om i sidste ende at nå de mål, der er opsat. Målsætning er en vigtig del af forløbet og stort set altid noget, der indgår i den første fase. Når en borger ankommer, vil der også være en tilknyttet sagsbehandler, som allerede har defineret nogle mål. Det er disse, som sætter rammen for opholdet. Men de skal gøres meget mere håndgribelige, således at de bliver nemmere at tilgå for borgeren. Derfor deler man dem op i delmål, som vendes i samspil med borgeren. Det er vigtigt, at der ikke sættes urealistiske mål. De overordnede mål er noget, man skal nå i sidste ende, og vejen der til er ved at få succes med de mindre delmål. Delmålene kan være små ting i hverdagen, som for andre mennesker måske virker naturlige, men som er svære for en udsat borger. Det er handlinger, der kan være med til at opbygge en mere struktureret hverdag, som også skal holde efter endt ophold.

Målet med et ophold er blandt andet at sikre bedre familietrivsel. Familietrivsel som er med til at sikre, at de involverede børn vokser op i trygge rammer og udvikler sig på lige fod med jævnaldrende. Både emotionelt, kognitivt og fysisk.

Følg med i hverdagen på Holmegaardshuset på deres Facebook-profil.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *